Garīgums

Kāds reiz ir izteicies, ka jezuītu garīgums ir „reāliem cilvēkiem”. Tas nav atrauts no ikdienas dzīves, un tā principi ir realizējami ne vien dzīvojot klosterī, bet arī jebkura cilvēka ikdienā. Ignāciskā (t.i., ne tikai jezuītiem domātā) garīguma pamatā ir Ignācija no Lojolas pieredze, kas apkopota Garīgajos vingrinājumos. Lai arī tie ir uzrakstīti 16. gadsimtā un tā laika stilā, tomēr vispārējie garīgās dzīves principi paliek aktuāli un nemainīgi arī mūsdienās. Vingrinājumi ir rekolekcijas – kristīgā apzinātības prakse, kura māca dzīvot reflektīvu dzīvi, arvien dziļāk iepazīstot Dievu, sevi pašus un apkārtējo pasauli. Tās ir norādes garīgajam ceļam, lēmumu pieņemšanai ikdienā.

Garīgie vingrinājumi ved cilvēku cauri 4 nedēļu iekšējam procesam. Meditējot Svētos Rakstus un ticības patiesības, cilvēks tiek aicināts iepazīt savu dzīves mērķi, atbrīvoties no iekšējās nesakārtotības, lai brīvi izvēlētos iepazīt un iemīlēt Jēzu Kristu un apņemtos Viņam sekot savā aicinājumā ar visu savu dzīvi.

Ignācijs tāpat ir sistematizējis norādes un padomus kā apzināties un izprast savus iekšējos impulsus, to dabu un virzību, kā uz tiem reaģēt, kā pieņemt autentiskus lēmumus. Garīgo ceļu palīdz iet lūgšana – meditācija, kontemplācija, izvērte. Ignācisko garīgumu raksturo vērība un atvērtība Dievam un pasaulei.

Meditācija

Meditācija ir izplatīta lūgšanas prakse, kas sastopama visās reliģijās. Kristīgo meditāciju raksturo attiecību ar Jēzu veidošana, balstoties Svētajos Rakstos un kristīgajā teoloģijā.

Meditācija ignāciskajā tradīcijā ir mentāla (prāta) lūgšana, pazīstama arī kā viens no Lectio Divina veidiem. Tā ir lēna un mierīga Svēto Rakstu vai reliģiska teksta lasīšana, tajos ieklausoties un meklējot saikni ar savu dzīvi.

Meditācijas kārtība:

-Izvēlos mierīgu, ērtu ķermeņa pozu, kura palīdz būt lūgšanas noskaņojumā. Ieteicamais meditācijas ilgums 30 – 45 min.

-Sev ierastā tempā izlasu iepriekš izvēlo Bībeles fragmentu. Iepazīstos ar tekstu. Ar katru nākamo reizi to lasu lēnāk.

-Pārdomāju izlasīto. Tad lasu tekstu otrreiz, lēnāk, cenšoties it kā ieklausīties katrā teikumā.

-Nedaudz ilgāk vēlreiz pārdomāju izlasīto. Tad vēl lēnāk lasu tekstu trešo reizi. Ļauju, lai lasītais vārds mani uzrunā. Pievēršu uzmanību atsevišķiem vārdiem, frāzēm, atziņām vai sajūtām, kuras rodas lasot.

-Palieku klusumā ar to, kas mani īpaši skāra lasot. Ļauju, lai šie vārdi, atziņas vai sajūtas mani uzrunā. Varu jautāt sev: kāpēc man šobrīd ir svarīgs tieši šis vārds, doma, sajūta? Kādas asociācijas tam ir ar manu dzīvi? Ko tas šobrīd saka par mani, Dievu, pasauli?

-Meditāciju noslēdzu ar kādu žestu, vārdiem vai ķermeņa stāju, kas paustu manu noskaņu lūgšanas beigās. Tā, piemēram, var būt Tēvs mūsu lūgšana, krusta zīme, noliekšanās Dieva priekšā, piecelšanās un tml.

Kontemplācija

Ignāciskajā garīgumā kontemplācija tiek saukta arī par iztēles lūgšanu. Tās laikā cilvēks ir aicināts aktīvi izmantot savu iztēli, iedomājoties sevi kādā Svēto Rakstu ainā, kopā ar Bībeles tēliem, Jēzu.

Apzinātības prakse

Apzinātības praksi ignāciskajā tradīcijā sauc par sirdsapziņas eksāmenu jeb izvērtes lūgšanu. Tai var veltīt ap 15 min. dienā. Izvērte attīsta cilvēkā vērību pret savām iekšējām kustībām un izvēlēm dienas laikā, palīdz saskatīt Dieva darbību visā un uztvert Viņa pamudinājumus. Šī lūgšana palīdz palikt šeit-un-tagad realitātē un reizē saskatīt lietu dziļāko būtību un kopsakarības.

Garīgie vingrinājumi

Garīgie vingrinājumi ir Ignācija garīgā ceļa prakse, ko citādi pazīst kā Ignāciskās klusuma Rekolekcijas vai retrītus. To mērķis ir sakārtot nesakārtoto cilvēka būtību, lai varētu iegūt iekšēju brīvību, izdarīt dzīves būtiskās izvēles un dzīvot jēgpilnu un piepildītu dzīvi atbilstoši savai dziļākajai būtībai.

Pilni Garīgie vingrinājumi ir 30 dienu rekolekcijas, kuras parasti tiek izietas vienu reizi dzīvē. Mūsdienās vingrinājumi tiek sniegti arī dažāda veida īsākos variantos un ir piemēroti ikgadējām vai biežākām rekolekcijām. Ir 3, 5-8 dienu klusuma rekolekcijas, tāpat arī 8 mēnešu vingrinājumi ikdienā, kas tiek veikti, nepametot ierasto ikdienas dzīvi.

Rekolekciju laikā cilvēks apgūst ignāciskos lūgšanas veidus un ar garīgā pavadītāja palīdzību iziet iekšēju dinamisku procesu, kas balstās Svēto Rakstu pārdomās.