Ignāciskās klusuma rekolekcijas [5. – 12. oktobris]

Vieta: Sarkaņu rekolekciju mājā
Info: m. Emanuēla 29395168

To laikā dalībnieki apņemas ievērot pilnīgu klusumu. Reizi dienā katrs tiekas ar savu garīgo vadītāju, pārrunā iepriekšējās dienas pieredzi un saņem ieteikumus dienas lūgšanai un pārdomām. Šajās tikšanās reizēs, pēc vajadzības, tiek piedāvāti un mācīti dažādas Ignāciskās lūgšanu, meditāciju metodes. Parasti no 3-5 lūgšanu periodiem katru dienu. To garums ir individuāli izvēlēts, bet vidēji tas var ilgt 40 min., kad privāti tiek lasīti un pārdomāti Svētie Raksti vai citi garīgi teksti. Tiem, kas vēlas, ir iespēja piedalīties Svētajā Misē un adorācijā.

Rekolekcijas notiek, ja ir nokomplektēta minimālā grupa – 6 cilvēki. Rekolekciju vadītāju skaits atkarīgs no dalībnieku skaita (ja ir 8 un vairāk dalībnieki, tiek nodrošināti divi pavadītāji). Sīkāku informāciju iespējams iegūt pie rekolekciju organizatora.

Organizē un atbalsta: Euharistiskā Jēzus Māsas; Kristīgās dzīves Kopiena; Jezuīti Latvijā

Posted in Pasākumi, Rekolekcijas.