Aktuāli

Rekolekciju norise

Rekolekcijas ir pauze ikdienas dzīvē, lai veltītu vairāk laika sev un Dievam, pārdomātu un sakārtotu kādas lietas, pieņemtu lēmumus un garīgi pilnveidotos.

Kam ir noderīgas un vajadzīgas rekolekcijas? Ikvienam, kas meklē mieru un klusumu savā ikdienas dzīves steigā, kas vēlas pārskatīt savu dzīvi un sakārtot kādas lietas, kas vēlas dziļāku skatījumu uz savu dzīvi un iespēju meklēt atbildes uz sev būtiskiem jautājumiem. Rekolekciju dalībniekam jābūt gatavam un spējīgam pavadīt ilgāku laiku klusumā un vienatnē, pārdomājot savu dzīvi meditācijā. 

7 dienu rekolekcijās pamatā ir šāda struktūra (ir iespējamas variācijas):

 • Meditācija 3-5 reizes dienā, katra aptuveni 40 min. Ir dažāda veida meditācijas, bet rekolekcijās pamatā tiek piedāvāta kristīgā meditācija, kuras centrā ir Bībeles teksti. Svēto Rakstu fragmentus rekolekciju pavadītājs piedāvā katram cilvēkam individuāli atkarībā no tā, kas būtu vispiemērotākais cilvēka tā brīža garīgajam ceļam.
 • Saruna ar garīgo pavadītāju reizi dienā, no 30 minūtēm līdz 1 stundai. Sarunas laikā vadītājs piedāvā apmācību un norādījumus par meditāciju, bet, pats būtiskākais, tiek piedāvāta iespēja izrunāt to, kas notiek meditācijas laikā – kā iet, kādas pārdomas un izjūtas ir piedzīvotas meditācijā. Pārdomas un izjūtas var būt saistītas ar aktuālajiem dzīves notikumiem, tāpēc sarunas laikā iespējams izrunāt un sakārtot savas domas un izjūtas, kas var palīdzēt ikdienas dzīves gaitā dzīvot jēgpilnāk un piepildītāk. Šī saruna var palīdzēt, meklējot atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem un pieņemt lēmumus ikdienas dzīvē. Garīgais pavadītāju garantē ikvienas sarunas konfidencialitāti.
 • Rekolekcijas ir Katoļu Baznīcas tradīcija, un līdz ar to kā izvēles iespēja tiek piedāvāta Svētā Mise un adorācija reizi dienā. Rekolekcijas ir atvērtas arī citu konfesiju pārstāvjiem un interesentiem bez konfesionālās piederības, ja vien ir pieņemama piedāvātā struktūra. Rekolekcijas ir ļoti individuāls process, kas respektē katra cilvēka personisko garīgo ceļu un piedāvā atbalstu šajā ceļā, tāpēc galvenais ir vienoties par šiem aspektiem ar rekolekciju organizatoru un individuālo garīgo pavadītāju.
 • Visu rekolekciju laiku tiek ievērots klusums, tai skaitā arī ēdienreizēs. Lai arī šķiet, ka ir daudz brīvā laika, tomēr iesakām kopā ar pavadītāju dienu saplānot tā, lai būtu laiks meditācijai, atpūtai, ēdienreizēm un citām rekolekcijās iekļautajām aktivitātēm. Tomēr jāņem vērā, ka rekolekcijās ikviens to dalībnieks pamatā būs vienatnē un klusumā. Aicinām respektēt savu un citu rekolektantu klusumu, nesarunājoties un bez vajadzības neiesaistoties komunikācijā. Nepieciešamības gadījumā iespējams vērsties pie sava pavadītāja.

Rekolekciju laikā lūdzam “atslēgties” no ikdienas dzīves un apkārtējās pasaules, izslēdzot mobilo telefonu un internetu, mājās atstājot grāmatas un citas izklaides. Šo laiku var dēvēt par digitālo detoksikāciju! Ne tādēļ, ka digitālo tehnoloģiju piedāvājums būtu slikts, bet ar mērķi dot vairāk laika sev un savām vajadzībām. 

Praktiskie aspekti

Pieteikšanās un ierašanās:

 • Rekolekcijas notiek, ja ir pieteikušies vismaz 5 cilvēki. Tomēr, ja organizators piekrīt, iespējams arī mazāks dalībnieku skaits.
 • Pieteikšanās rekolekcijām beidzas 2 nedēļas pirms rekolekciju sākuma.
 • Piesakoties rekolekcijām, iespējams nosaukt vēlamo vadītāju, bet tas negarantē, ka tieši šis cilvēks jūs pavadīs, jo viens vadītājs var pavadīt ierobežotu cilvēku skaitu. Atcerieties, ka Dievs ir galvenais vadītājs!
 • 7 dienu rekolekcijas sākas ar ierašanos norādītā datuma vakarā un došanos prom norādītajā datumā. Lūdzu, izbaudiet pieejamo laiku un respektējiet tā sākumu un noslēgumu, ierodoties laikus, un nedodieties projām, pirms rekolekcijas ir noslēgušās. Ja tomēr dodaties projām ātrāk, lūdzam informēt organizatorus. Šādos gadījumos ziedojums atpakaļ netiek atmaksāts.

Ziedojums:

 • Vieta tiek garantēta līdz ar pirmā ziedojuma veikšanu. Nauda netiek atgriezta, ja rekolektants atceļ rekolekcijas. Bet ja rekolekcijas atceļ organizators, tad ziedojums tiek atgriezta.
 • Ierodoties rekolekcijās, ziedojums jāveic pirmajā vakarā.
 • Ieteicamais ziedojums 220,00 EUR (Iespējams vienoties par ziedojumu individuāli) Ziedojumu summā tiek iekļautas naktsmājas, gultas veļu un dvielis, 3x ēdināšana, uzkodas un našķi starplaikos, pavāre/s un garīgā pavadīšana.
 • Norādītais ziedojums atļauj organizēt šīs rekolekcijas, bet, ja tas ir šķērslis, lai piedalītos rekolekcijās, tad ir jārunā individuāli ar rekolekciju organizatoriem, vienojoties par pieņemamāko iespēju. Savukārt, tiem, kam ir finansiāla iespēja, lūdzam sniegt lielāku ziedojumu, lai varētu nodrošināt pieejamākas šīs rekolekcijas visiem interesantiem.    

Veselība un labklājība:

 • Ja ievērojat individuālu diētu, lūdzam par to organizatorus informēt, piesakoties rekolekcijām. Nepieciešamības gadījumā ir iespējams nodrošināt veģetāru un bezglutēna ēdienu. Ja ir vajadzība pēc specializēta ēdiena, tad lūdzam par to parūpēties pašiem.
 • Ja ir kādas nopietnas veselības problēmas, piesakoties par to informējiet, lai vajadzības gadījumā organizatori zinātu, kā rīkoties un palīdzēt. Rekolekcijas netiek ieteiktas smagu mentālo problēmu vai smagas depresijas gadījumā.
 • Par nepieciešamajiem medikamentiem un higiēnas precēm ir jāparūpējas pašiem. Veselības dēļ lietotie medikamenti ir jāturpina lietot arī rekolekcijās saskaņā ar ārstu norādēm.
 • Gavēnis vai kādas citas askētiskās prakses ir jāizrunā un jāsaskaņo ar rekolekciju garīgo pavadītāju. Rekolekcijas ir garīgi intensīvs un bagāts laiks, tādēļ iesakām rūpīgi izvērtēt, vai šajā laikā nepieciešams uzņemties papildus prakses.

Ko ņemt līdzi?

 • Bībele, pierakstu burtnīca, rakstāmpiederumi būs būtiski palīglīdzekļi rekolekciju procesā.
 • Aicinām parūpēties par piemērotu apģērbu iekštelpām (iekštelpu apavi, čības), brīvajam laikam, pastaigām vai fiziskām aktivitātēm (sporta tērps, peldkostīms) utt.

Sīkāka informācija un pieteikšanās pie konkrētu rekolekciju organizatora.