Garīgā vadība

Garīgā vadība ir sena un universāla reliģiskā prakse – palīdzība un atbalsts garīgās izaugsmes ceļā. To var raksturot kā viena kristieša palīdzību otram kristietim sastapties ar Dievu, ieraudzīt Viņu un Viņa gribu savā dzīvē un sniegt brīvu un autentisku atbildi. Garīgais vadītājs ir cilvēks, kurš pats praktizē apzinātu un dzīvu lūgšanas dzīvi, ir apguvis garīgās pavadīšanas praksi un spēj empātiski būt kopā ar cilvēku, lai viņu atbalstītu, pavadītu, palīdzētu viņam ieklausīties sevī un Dievā, veidot savu dzīvi saskaņā ar dziļāko sevis un Dieva izpratni.

Garīgajai vadībai ir arī terapeitiska vērtība. Tā nav psihoterapija, bet tomēr tā ir vieta, kur cilvēks var brīvi, atklāti un nesaņemot nosodījumu izrunāt savas dzīves pieredzes, meklējot tajās Dieva klātbūtni un perspektīvu. Nereti šāds skatījums palīdz atrast labākos problēmu risināšanas veidus, iekšēju dziedināšanu, dzīves jēgu un piepildījumu. Garīgās pavadīšanas laikā vadītājs nesniedz gatavas definīcijas vai padomus „no augšas”.

Garīgā vadība ir dziļi personiska saruna, tāpēc garīgo vadītāju katrs izvēlas brīvi. Tam ir jābūt personai, kuram cilvēks spēj un vēlas uzticēties. Latvijā ignācisko garīgo pavadīšanu sniedz jezuīti un klostermāsas, kā arī tam sagatavoti laji, kuri ir izgājuši apmācību, paši saņem garīgo pavadīšanu, vada rekolekcijas.

Ja Jums ir vēlēšanās saņemt garīgo pavadīšanu, varat sazināties ar kādu no zemāk norādītajiem garīgajiem pavadītājiem.

Praktiskās norādes:

– Sazinoties un satiekoties ar konkrētu garīgo pavadītāju, dažas pirmās reizes ir domātas, lai saprastu, vai cilvēki atbilst viens otram, vai spēj uzticēties, atvērties. Gan pavadītājs, gan pavadāmais ir brīvi, iepriekš informējot, pārtraukt tikšanās jebkurā laikā. Varam meklēt sev vispiemērotāko garīgo pavadītāju.

– Garīgās pavadīšanas sarunas ir konfidenciālas.

– Sarunas ilgums var atšķirties, bet parasti tas ir no 45 min līdz 1 h. Vieta – pēc vienošanās. Biežums – parasti reizi mēnesī; intensīvākos dzīves periodos, grūtību laikā tikšanās var notikt biežāk.

– Atlīdzība par garīgo pavadīšanu ir brīvs ziedojums. Nauda nevar būt šķērslis, kura dēļ cilvēks atsakās no pavadīšanas.

 

Garīgie pavadītāji

Jānis Meļņikovs SJ
Rīga
20040721; janis.melnikovs@gmail.com

Gintaras Vitkus SJ
Rīga
+ 370 68651188; gvitkussj58@gmail.com

Tadeusz Cieslak SJ
Rīga
22170416; tcieslaksj@gmail.com

Inese Runce
Rīga
runceine@inbox.lv

Ieva Liede
Liepāja
ievaliede@inbox.lv

Tatjana Arro
Rīga / Valmiera
tanjaaro@inbox.lv

māsa Brigita SJE
Geštaltpsihoterapijas praktiķe
Līvāni / Rīga
29387125; sandrasje@inbox.lv