Lūgšana Ceļā

2.12. Adventa I nedēļa| Ceturtdiena |Mt 7, 24-27|Ikviens, kas pilda Dieva gribu, ieies Debesu valstībā.

1.12. Adventa I nedēļa| Trešdiena| Mt 15,29-37 |Nākt un palikt Jēzus tuvumā, neskatoties uz savu neveselumu.

30.11. Adventa I nedēļa| Otrdiena | Mt 4,18-22|Sajust Jēzus nodoma nozīmīgumu un sadzirdēt Viņa aicinājumu

29.11. Adventa I nedēļa| Pirmdiena |Mt 8,5-11|Ticība, kas aizkustina Dievu.

2.08.2021| Pirmdiena| Mt 14, 13-21 Brīnumainā maizes pavairošana.

3.08.2021| Otrdiena| Mt 14, 22-36 Jēzus staigā pa ūdens virsu.

4.08.2021| Trešdiena| Mt 15, 21-28 Kanānietes sievietes ticība.

5.08.2021| Ceturtdiena|Mt 16, 13-23 Pētera ticības apliecinājums. Kristus ciešanu pasludināšana.

6.08.2021| Piektdiena| Mk 9, 2-10 Kristus pārveidošanās.

7.08.2021|Sestdiena| Mt 17, 14-20 Ja jums būs ticība, jums viss būs iespējams.

9.08.2021| Pirmdiena| Mt 10, 28-33 Nebīstieties no tiem, kuri nonāvē miesu.

10.08.2021| Otrdiena |Jņ. 12, 24-26 Ja kviešu grauds nomirs, tas dos daudz augļu.  

11.08.2021| Trešdiena |Mt 18, 15-20 Brālīgs aizrādījums.

12.08.2021| Ceturtdiena | Mt 18, 21- 19,1  Līdzība par žēlīgo kalpu.

13.08.2021| Piektdiena | Mt 19, 3- 12  Laulības nešķiramība. 

14.08.2021| Sestdiena. sv. Bīskaps Meinards, Latvijas aizbildnis | Mt 28, 16-20 Ejiet un māciet visas tautas.