Lūgšana Ceļā

Cienītā „Lūgšanas ceļā” klausītāja, cienītājs klausītāj, šodienas meditāciju varēsi noklausīties, klikšķinot uz hearthis.at vai spotify.com

1.02. Lūgums pēc cerības slimībā | Mk 5, 21-43 | Parastā liturģiskā laika IV nedēļas otrdiena.

28.01. Lai Dieva valstība aug un attīstās arī manā sirdī | Mk 4, 26-34 | Parastā liturģiskā laika III nedēļas piektdiena.

27.01. Izstarot Kunga gaismu | Mk 4, 21-25 | Parastā liturģiskā laika III nedēļas ceturtdiena.

26.01. Apzināties savu aicinājumu sludināt Debesu valstību | Lk 10, 1-9 | Parastā liturģiskā laika III nedēļas trešdiena.

25.01. Svētā apustuļa Pāvila atgriešanās svētki. Lūgums pēc žēlastības mīlēt tā, kā Jēzus mīl | Mk 16,15-18 | Parastā liturģiskā laika III nedēļas otrdiena. 

24.01. Lūgšana par vienotību ar Dievu, iekšējo un kopienas vienotību | Mk 3, 22-30 | Parastā liturģiskā laika III nedēļas pirmdiena.  

21.01. Būt Jēzus līdzgaitniekam | Mk 3, 13-19 | Parastā liturģiskā laika II nedēļas piektdiena.  

20.01. Ļaut Jēzum patverties manā sirdī | Mk 3, 7-12 | Parastā liturģiskā laika II nedēļas ceturtdiena.

19.01. Parastā liturģiskā laika II nedēļas trešdiena. | Mk 3, 1-6 | Lūgums pēc jūtīgas un mīlošas sirds.

18.01. Parastā liturģiskā laika II nedēļas otrdiena. | Mk 2, 23-28 | Lūgums pēc prieka, pildot baušļus.

17.01. Parastā liturģiskā laika II nedēļas pirmdiena. | Mk 2,1-12 | Lūgums pēc prieka būt kopā ar Līgavaini.

14.01. Parastā liturģiskā laika I nedēļas piektdiena. | Mk 2,1-12  | Lūgums pēc ticības un drosmes, kas pārveido sirdi.

13.01. Parastā liturģiskā laika I nedēļas ceturtdiena. | Mk 1,40-45 | Piedzīvot Dieva žēlastību.

12.01. Parastā liturģiskā laika I nedēļas trešdiena. | Mk 1,29-39 | Ticēt, ka Jēzus var dziedināt ikvienu ķermeņa un dvēseles slimību.

11.01. Parastā liturģiskā laika I nedēļas otrdiena. | Mk 1,21-28 | Sludināt patiesību par Dievu bez bailēm.

10.01. Parastā liturģiskā laika I nedēļas pirmdiena. | Mk 1,14-20 | Atpazīt Jēzus aicinājumu un drosmīgi sekot Viņam.

7.01. Ziemassvētku laika II nedēļas piektdiena. | Mt 4,12-17.23-25 | Lūgums pēc garīgas redzes, kas spēj saskatīt Dieva Valstību šeit un tagad.

6.01. Ziemassvētku laika II nedēļas ceturtdiena. Kunga Parādīšanās svētki. |  Mt 2,1-12 | Atvērties cilvēkiem, kurus identificēju kā svešiniekus. Apzināties, ka arī viņus Dievs vada.

5.01. Ziemassvētku laika II nedēļas trešdiena | Jņ 1,43-51Redzēt vairāk ar Jēzus palīdzību.

4.01. Ziemassvētku laika II nedēļas otrdiena | Jņ 1,35-42Lai katra tikšanās būtu jēgpilna.

3.01. Ziemassvētku laika II nedēļas pirmdiena | Jņ 1,29-34 | Jēzus Vissvētā Vārda diena.

31.12. Adventa oktāvas piektdiena | Jņ 1, 1-18 | Sadzirdēt vienīgo Vārdu, kurš runā par dzīvību.

30.12. Adventa oktāvas ceturtdiena | Lk 2, 36-40 | Lūgšana, kurā padziļinātos attiecības ar Jēzu.

29.12. Adventa oktāvas trešdiena | Lk 2, 22-35 | Lai dzīve Dieva rokās nodota, nes bagātīgus augļus.

28.12. Adventa oktāvas otrdiena | Mt 2, 13-18 | Būt atvērtam Dieva darbībai.

24.12. Adventa IV nedēļas piektdiena | Lk 1,67-79 | Patiesas ilgas pēc Jēzus dzīvās klātbūtnes manā dzīvē.

23.12. Adventa IV nedēļas | Ceturtdiena | Lk 1,57-66 | Lai sirdī rodas vēlme satikt Dievu tādu kāds Viņš ir.

22.12. Adventa IV nedēļa | Trešdiena | Lk 1,46-56 | Apbrīnas pieredze par dzīvības dāvanu.

21.12. Adventa IV nedēļa | Otrdiena | Lk 1,39-45 | Ilgas nest citiem pašu Dievu.

20.12. Adventa IV nedēļa | Pirmdiena | Lk 1,26-38 | Paļāvība, ka Dievs nāk un atnes pestīšanu, tas ir laimi.

17.12. Adventa III nedēļa | Piektdiena | Mt 1, 1-17| Saprast sevi pašu, lai saskatītu Viņa darbību manā dzīvē.

16.12. Adventa III nedēļa | Ceturtdiena | Lk 7,24-30| Pazemība garīgajā dzīvē.

15.12. Adventa III nedēļa | Trešdiena | Lk 7,18b-23|

14.12. Adventa III nedēļa | Otrdiena | Mt 21, 28-32Autentiskums attiecībās ar Dievu.

13.12. Adventa III nedēļa | Pirmdiena | Mt 21,23–27 Noraidīt liekulību un nekrietnus nodomus attiecībās ar Dievu un cilvēkiem.

10.12. Adventa II nedēļa | Piektdiena |Mt 11,16-19| Atvērtību pieņemt Dievu, kas ienāk manā dzīvē.

9. 12. Adventa II nedēļa | Ceturtdiena| Mt 11,11-15|Sadzirdēt un attaisnot cita cilvēka teikto.

8.12. Adventa II nedēļa | Trešdiena | Lk 1, 26-38 | Spēja ikdienas dzīves notikumos atrast Tēva plānu.

7.12. Adventa II nedēļa | Otrdiena | Mt 18,12-14 | Lai es skatītos uz citiem ar Viņa acīm.

6.12. Adventa II nedēļa| Pirmdiena|Lk 5,17-26|Neatlaidīgi ticēt Jēzum.

3.12. Adventa I nedēļa| Piektdiena|Mt 7, 27-31|Ja iesim pie Dieva no visas sirds, drīkstēsim saņemt to, ko lūgsim (sv. J. Hrizostoms).

2.12. Adventa I nedēļa| Ceturtdiena |Mt 7, 24-27|Ikviens, kas pilda Dieva gribu, ieies Debesu valstībā.

1.12. Adventa I nedēļa| Trešdiena| Mt 15,29-37 |Nākt un palikt Jēzus tuvumā, neskatoties uz savu neveselumu.

30.11. Adventa I nedēļa| Otrdiena | Mt 4,18-22|Sajust Jēzus nodoma nozīmīgumu un sadzirdēt Viņa aicinājumu

29.11. Adventa I nedēļa| Pirmdiena |Mt 8,5-11|Ticība, kas aizkustina Dievu.

2.08.2021| Pirmdiena| Mt 14, 13-21 Brīnumainā maizes pavairošana.

3.08.2021| Otrdiena| Mt 14, 22-36 Jēzus staigā pa ūdens virsu.

4.08.2021| Trešdiena| Mt 15, 21-28 Kanānietes sievietes ticība.

5.08.2021| Ceturtdiena|Mt 16, 13-23 Pētera ticības apliecinājums. Kristus ciešanu pasludināšana.

6.08.2021| Piektdiena| Mk 9, 2-10 Kristus pārveidošanās.

7.08.2021|Sestdiena| Mt 17, 14-20 Ja jums būs ticība, jums viss būs iespējams.

9.08.2021| Pirmdiena| Mt 10, 28-33 Nebīstieties no tiem, kuri nonāvē miesu.

10.08.2021| Otrdiena |Jņ. 12, 24-26 Ja kviešu grauds nomirs, tas dos daudz augļu.  

11.08.2021| Trešdiena |Mt 18, 15-20 Brālīgs aizrādījums.

12.08.2021| Ceturtdiena | Mt 18, 21- 19,1  Līdzība par žēlīgo kalpu.

13.08.2021| Piektdiena | Mt 19, 3- 12  Laulības nešķiramība. 

14.08.2021| Sestdiena. sv. Bīskaps Meinards, Latvijas aizbildnis | Mt 28, 16-20 Ejiet un māciet visas tautas.