Ziedot

Pateicamies par ziedojumiem, ar kuriem jūs atbalstāt P. Fabera Rīgas kopienu un tās misiju.

Jezuīti Latvijā
Reģ. Nr.: 40801052458
Kantora iela 60, Rīga, LV-1002
SEB banka LV45UNLA0055000226075
jezuitilatvija@gmail.com